js77999金莎官网

关于公布数计学院第一届新媒体运营中心成员名单的通知

总 负  责 人:周琪(14数学)

 

微信组负责人:李冬(14计科)

 

记者队负责人:汤然(14数学)

 

语音组负责人:刘晓雨(14数学)

  员:     周晓宇(15统计)武海洋(15计科)

 马雨馨(15统计)彭燕平(15数学)

 李  晶(15统计)吕  可(15物联)

  洋(15物联)

 

 

特此通知。

 

共青团数学计算机科学学院委员会

二○一五年十一月五日

访问量:

通讯地址:学苑南楼1幢js77999金莎官网 邮政编码:241003

版权所有?js金沙所有登入网址 js77999金莎官网 2018

js77999金莎官网-js金沙所有登入网址